הקשבה, הסוד לחיזוק קשר,ביצועי שיא,זכירה, הרחבת גבולות האישיות.

פרופ' אבי קלוגר - ראש החוג למינהל עסקים - האוניברסיטה העברית ירושלים